Godkjenning

Deklarasjoner

Prefabrikert konstruksjonselement av trevirke med spikerplate

Gå til dokumentet NEPD-395-279-NO_Prefabrikkert konstruksjonselement av trevirke med spikerplate

FDV-dokument

NTF har laget en mal for forvaltning, drift og vedlikehold for trekonstruksjoner med spikerplater. Last ned FDV-dokumentet her.

Samsvarssertifikat for produksjonskontroll i fabrikk

I samsvar med Forordning (EU) 305p.01-L fra ilet Europeiske Parlament og Råd aa 9. mars 20’l-L
(Byggevareforordningen eller CPR), gjelder dette sertifikat for byggevaren. Ta kontakt om du om du lurer på noe eller ønsker et uforpliktende tilbud.