Godkjenning

Samsvarssertifikat for produksjonskontroll i fabrikk

I samsvar med Forordning (EU) 305p.01-L fra ilet Europeiske Parlament og Råd aa 9. mars 20’l-L
(Byggevareforordningen eller CPR), gjelder dette sertifikat for byggevaren. Ta kontakt om du om du lurer på noe eller ønsker et uforpliktende tilbud. 

Kontakt info

Pretak AS